tapchikientruc.com.vn

Tapchikientruc.com.vn

Website Ranking Data
Current Alexa Rank

490,650

Updated Jun 23 2017
Historical Rank
tapchikientruc.com.vn
Estimated Visitors

6,213

Daily Unique Visitors

192,600

Monthly Visitors

2,311,200

Yearly Visitors
Web Server Information
IP Address 45.252.248.113
Server Response 200
Web Server nginx
Meta Tags and Data
Title
Tạp chí Kiến trúc - Hội KTS Việt Nam
Meta Description
Tạp chí Kiến trúc - Kênh thông tin, truyền thông, báo chí chính thống & uy tín trong lĩnh vực Kiến Trúc,Quy Hoạch,Nội Thất,Vật Liệu,Xây Dựng... Cơ quan ngôn luận Hội KTSVN
Meta Keywords
Technologies in use
WordPress, Google Analytics, jQuery, jQuery UI, Facebook, Backbone.js, Underscore.js, Font Awesome
Server Response
Servernginx
Content-Typetext/html
Last-ModifiedWed, 15 Mar 2017 11:47:26 GMT
Connectionkeep-alive
ETag"58c929ce-48b4"
Content-Encodinggzip
Accept-Rangesbytes