tapchikientruc.com.vn

Tapchikientruc.com.vn

Website Ranking Data
Current Alexa Rank

665,162

Updated Mar 25 2017
Historical Rank
tapchikientruc.com.vn
Estimated Visitors

4,572

Daily Unique Visitors

141,724

Monthly Visitors

1,700,688

Yearly Visitors
Web Server Information
IP Address 45.252.248.113
Server Response 200
Web Server nginx
Meta Tags and Data
Title
Tạp chí Kiến trúc - Hội KTS Việt Nam
Meta Description
Tạp chí Kiến trúc - Kênh thông tin, truyền thông, báo chí chính thống & uy tín trong lĩnh vực Kiến Trúc,Quy Hoạch,Nội Thất,Vật Liệu,Xây Dựng... Cơ quan ngôn luận Hội KTSVN
Meta Keywords
Technologies in use
WordPress, Google Analytics, jQuery, jQuery UI, Facebook, Backbone.js, Underscore.js, Font Awesome
Server Response
Servernginx
Content-Typetext/html
Last-ModifiedWed, 15 Mar 2017 11:47:26 GMT
Connectionkeep-alive
ETag"58c929ce-48b4"
Content-Encodinggzip
Accept-Rangesbytes