elektro-energetika.cz

Elektro-energetika.cz

Website Ranking Data
Current Alexa Rank

695,402

Updated Jun 25 2019
Historical Rank
elektro-energetika.cz
Estimated Visitors

4,371

Daily Unique Visitors

135,513

Monthly Visitors

1,626,156

Yearly Visitors
Name Server Information
ns.axfone.cz
ns.axfone.eu
ns.axfone.sk
Web Server Information
IP Address 80.79.25.79
Server Response 200
Web Server Apache
Top related sites:
Meta Tags and Data
Title
ELEKTRO-ENERGETIKA - © Ing. René Vápeník 2009-2016
Meta Description
René Vápeník - výpočty Blondelových konstant, výpočty matic, testy, elektrotechnika, energetika, elektroenergetika, matice
Meta Keywords
elektrotechnika, energetika, elektroenergetika, matice, Blondelovy konstanty,výpočty v PHP, testy,Příklady pro nejmenší,determinant matice, stopa matice, inverzní matice, adjungovaná matice, transponovaná matice,Základní operace s maticemi,LinRov - Řešení soustav lineárních rovnic s reálnými čísly,KlinRov - Řešení soustav lineárních rovnic s komplexními čísly,Kvadratické rovnice,Faktoriál,Kombinační číslo,Catalanovo číslo,Rozdělení pravděpodobnosti,Teorie front,Regulární Markovského řetězce,Gama funkce,Ohmův zákon ve stejnosměrném obvodu,RLC obvod v ustáleném stavu,Výpočet předřadníku,Výpočet bočníku,Transfigurace Y - Δ, Transformace souřadnic,Ztráty transformátorů
Technologies in use
Google Analytics
Server Response
ServerApache
Connectionclose
Transfer-Encodingchunked
Content-Typetext/html